Login

Aktuality


 

Rozhodnutí o přijetí dětí  k základnímu vzdělávání ve  školním roce 2020/2021

 

Č.j.:   900/20   O - Ř

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Spektrum, s. r. o., podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a  rozhodl takto:

 

Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole Spektrum, s.r.o. od 1. 9. 2020:

 

109, 118, 115, 116, 149, 100, 154, 119, 132, 107, 152, 129, 137, 124, 102, 130, 126, 133, 113, 131

 

Zákonní zástupci přijatých dětí byli emailem vyzváni k podpisu smlouvy o výuce.

 

Pokud tak neučiní do 8. 4. 2020, budou osloveni zákonní zástupci dětí umístěných na pozici 21 a dalších dle přehledu celkového pořadí v příloze.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Spektrum, s. r. o. a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Mgr. Helena Radová
ředitelka školy

 

                                                                                                                   

 

Příloha :

 

Přehled celkového pořadí dětí  pro školní rok 2020 – 2021

 

Zveřejněno: 1. 4. 2020

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Příloha:  Přehled celkového pořadí dětí u zápisu pro školní rok 2020 – 2021

 

 

109, 118, 115, 116, 149, 100, 154, 119, 132, 107, 152, 129, 137, 124, 102, 130, 126, 133, 113, 131, 135, 134, 143, 110, 164, 148, 167, 147, 153, 150, 169, 105, 123, 160, 138, 166, 101, 140, 104, 146, 156, 172, 158, 121, 106, 142, 168, 108, 127, 162, 103, 144, 112, 111, 163, 120, 165, 155, 171, 122, 136, 157, 151, 117, 145, 114, 161, 125, 139, 170, 128, 159, 141

 


NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 10. 3. 2020 JE ŠKOLA DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

VÝUKA PROBÍHÁ DISTANČNÍ FORMOU VZDĚLÁVÁNÍ.


 

VÝUKA V KARANTÉNĚ

 

Distanční výuka byla pro nás ve Spektru výzvou. Paní učitelky začaly ihned vymýšlet způsoby, jak dále vyučovat a rodiče zatěžovat co nejméně. Když jsme se sešly na poradě ve středu 18. března s již povinnými rouškami, každá už měla svůj způsob, jakým komunikovala učivo, aby nešlo jen o strohé seznamy typu: „Vypracuj si pracovní sešit s. 16, cv. 2 – 8. Proveď výpisky z kapitoly Středočeský kraj.“ Naši prvňáčci od pondělí 16. března mohli sledovat videa na youtube, kde paní učitelka vyučovala jako obvykle ve třídě, nebo s dětmi probrala a ohodnotila jejich pokroky přes dvacetiminutový rozhovor přes skype, na který se rodiče objednali. Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci pracují prostřednictvím Google Classroom, kam paní učitelky také nahrávají videa zejména s výkladem nové látky. Na dálku funguje i výuka angličtiny.

Po dvou týdnech ale máme jasno my i děti: Už aby byla zase škola! Společně nám to jde úplně nejlíp a je to větší zábava!



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA 2019

V příjímacím řízení na víceletá gymnázia pro školní rok 2019/2020 byla úspěšnost 72%. Našim skvělým páťákům gratulujeme.





SCIO 2019

 S hrdostí zveřejňujeme výsledky národního testování SCIO, kde naši žáci 3. a 5. tříd prokázali nadprůměrné výsledky.
Obzvláště nás těší, že již dnes žáci pátých tříd splňují svými dovednostmi v anglickém jazyce úroveň A1 oproti očekávané úrovni A0, navíc většina splňuje úroveň A2 a našli se i tací s výsledky odpovídající úrovni B1.


 


Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky