logotyp
Login
 
Kalendář
Stravování
Bakaláři
schránka důvěry
 Školní dokumentace

Složení školské rady zvolené v roce 2023:

stranka--179
Předseda/ Zástupce zřizovatele:
Mgr. Lucie Bartošová
jednatel@zsspektrum.cz
tel.: 283 882 044
stranka--179
Místopředseda/Zákonný zástupce nezletilých žáků:
Marek Hoskovec
marek@ak-hoskovec.cz
stranka--179
Zapisovatel/Zástupce pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Jana Tomášová
tomasova@zsspektrum.cz
tel.: 601 342 950

Organizace školního roku 2023/24 a 2024/25

Organizace školního roku 23/24 a 24/25Organizace školního roku 23/24 a 24/25

Program poradenských služeb na ZŠ Spektrum
Kordinátorka poradenských služeb: Mgr. Helena Radová

Poradenskou činnost ŠPP (školní poradenské pracoviště) zajišťujeme prostřednictvím výchovného poradce, metodika primární prevence a školního psychologa. Úzce spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími externími odbornými pracovišti. Každý člen týmu se zabývá konkrétními oblastmi působení (viz níže). Řadu situací řeší společně, jelikož se jejich kompetence doplňují. Cílem je posilovat pozitivní atmosféru ve škole a zajišťovat metodické, konzultační, informační a poradenské služby pro děti, zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Škola se profiluje jako škola rodinného typu a snaží se o úzkou spolupráci mezi rodičem, pedagogem a dítětem.

  • Výchovný poradce: Mgr. Helena Radová / reditel@zsspektrum.cz
  • Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tomášová / tomasova@zsspektrum.cz
  • Školní psycholog: Mgr. Petra Lišková / liskova@zsspektrum.cz
jednatelka
Mgr. Lucie Bartošová
jednatel@zsspektrum.cz
283 882 044
ředitelka
Mgr. Helena Radová
reditel@zsspektrum.cz
242 483 840, 724 806 007
Základní škola Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757, Praha 9-Prosek
IZO školy: 151039992
IČO: 28237692
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
info@zsspektrum.cz
Základní škola
Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757
Praha 9 Prosek
Stravování
Kalendář
Bakaláři
Schránka důvěry

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky