logotyp
Login
  
Stravování
Kalendář
Bakaláři
 Uchazeči 

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2024/25

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání šk.rok 2024/25Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání šk.rok 2024/25

Den otevřených dveří

 čtvrtek 23.11. 2023
 středa  28.02. 2024
 úterý    19.03. 2024 

 vždy: 9:00; 10:00; 11:00; 14:00; 15:00

Rezervace není nutná.

Pokud přijdete dopoledne, budete moci nahlédnout do výuky jednotlivých tříd a vidět naši interaktivní výuku. Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se provozu školy, zápisu do 1. tříd apod.

V odpoledních hodinách uvidíte výchovně vzdělávací činnosti školní družiny, aktivity kroužků a další...

HRAJEME SI NA ŠKOLU

V termínech 28. 2. 2024 a 19. 3. 2024 proběhe od 16:00 do 17:00 hodin „Hrajeme si na školu“(není nutná rezervace). Děti si zde vyzkoušejí školní práci. Hlavně se však seznámí s prostředím třídy, ve které bude probíhat zápis do první třídy. Setkají se s paní učitelkami, které budou při zápisu přítomny. To eliminuje případný strach z neznáma a umožní uvolněnější průběh vlastního zápisu.
ZÁPIS 2024 PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

pátek 5. dubna 2024 od 14 hodin

sobota 6. dubna 2024 od 9 hodin


Dle rozpisu v rezervačním systému, který bude zájemcům o naši školu zasílán po odevzdání vyplněné žádosti od 20. února 2024.

Organizaci zápisu a kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 naleznete ve Vnitřní směrnici k zápisu.

Žádost je možné doručit škole čtyřmi způsoby kdykoli do:
středy 3. dubna 2024 do 10 hodin:

  • zaslat doporučeně na adresu školy ZŠ Spektrum, s. r. o., Kytlická 757, 190 00 Praha 9
  • v příloze e-mailové zprávy na adresu reditel@zsspektrum.cz nebo info@zsspektrum.cz
  • osobně do rukou ředitelky školy
  • datovou schránkou - ID:jw3ckx6

Těšíme se na Vás.ŠKOLNÉ

  • školné pro školní rok 2024/2025 je ve výši 60 000,- Kč/rok pro 1. ročník
  • roční školné je splatné ve dvou splátkách (do 15.7. a do 15.1.), vyjma 1. splátky po podpisu smlouvy
  • pro bezhotovostní platby je účet školy 108368309/0800 s přiděleným variabilním symbolem žáka ve Smlouvě o výuce
  • nezahrnuje školy v přírodě a kroužky


KE STAŽENÍ
jednatelka
Mgr. Lucie Bartošová
jednatel@zsspektrum.cz
283 882 044
ředitelka
Mgr. Helena Radová
reditel@zsspektrum.cz
242 483 840, 724 806 007
Základní škola Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757, Praha 9-Prosek
IZO školy: 151039992
IČO: 28237692
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
info@zsspektrum.cz
Základní škola
Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757
Praha 9 Prosek
Stravování
Kalendář
Bakaláři

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky