logotyp
Login

Zápis do školy

Zápis pro školní rok 2021 - 2022

Vážení zájemci o studium na naší škole,

níže uvedené podmínky pro zápis 2021 bude upřesněn dle aktuální pandemické sitauce v ČR a dle aktuálních opatření vlády ČR.

O konkrétní formě zápisu bude ředitelka školy informovat emailem a zde na webových stránkách ZŠ Spektrum.

Děkujeme za pochopení.

5. 3. 2021


ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022


Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve

znění pozdějších předpisů.

Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona.

Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole se řídí § 38 téhož zákona.

Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona.

Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

 

Pro školní rok 2021 – 2022 přijímáme děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Děti , které se narodily od 1.9.2015 do 31.12.2015, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1.1.2016 do 30.6.2016 můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře.

 

Pro školní rok 2021 – 2022 škola přijímá 20 žáků k plnění povinné školní docházky.

Zápis bude probíhat v učebnách v přízemí školy, kde bude také připraveno zázemí pro čekající rodiče a jejich děti.

 

Zápis se bude konat v pátek 9. 4. 2021 od 14 hodin dle rezervačního rozpisu a v sobotu 10. 4. 2021 od 10 hodin dle rezervačního rozpisu. Bude probíhat skupinově. Ve skupině bude 6 dětí, které absolvují celkem 4 stanoviště, kde budou kvalifikované učitelky zjišťovat jejich školní zralost. Na stanovištích budou žáci získávat bodové ohodnocení.

 

Stanoviště 1

Kresba a nápodoba písma                                                      nejvyšší počet bodů: 8

 

Stanoviště 2

Matematické představy                                                         nejvyšší počet bodů: 8

 

Stanoviště 3

Jazykové dovednosti                                                             nejvyšší počet bodů: 9

 

Stanoviště 4

Předpoklady pro samostatnou a skupinovou práci                    nejvyšší počet bodů: 5

 

Celkem je nejvyšší počet bodů 30.

 

Dětem, které mají na škole již sourozence a prokáží svoji školní zralost při zápisu, bude připočteno 6 bodů.

 Děti, které úspěšně projdou zápisem, budou seřazeny do neděle 11. 4. 2021 podle získaného počtu bodů a zákonní zástupci prvních dvaceti budou vyzváni k podpisu smlouvy o vzdělávání dítěte na 1. stupni ZŠ Spektrum, s.r.o. e-mailem. Zároveň bude pořadí všech dětí pod přidělenými číselnými kódy zveřejněno na webových stránkách školy www.zsspektrum.cz a na úřední desce u vchodu do školy. Pokud bude více dětí se stejným počtem bodů před a za 20.pozicí, bude jejich pořadí stanoveno losem za přítomnosti ředitelky a zřizovatele školy.

 

 Pokud se zákonní zástupci na výzvu školy nedostaví a v závažných případech si ani nesjednají předem náhradní termín, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.

 K zápisu je možné přihlásit dítě předem. Žádost si mohou zákonní zástupci stáhnou na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení” nebo si ji vyzvednout u ředitelky školy. Žádosti jsou dvojího typu podle toho, zda přihlašují oba či jen jeden zákonný zástupce.

 Žádost je možné zaslat škole doporučeně na adresu ZŠ Spektrum, s.r.o., Kytlická 757, 190 00 Praha 9, v příloze e-mailové zprávy na adresu info@zsspektrum.cz nebo osobně do rukou ředitelky školy. Pokud tak zákonní zástupci učiní, budou jim e-mailem předány informace k rezervaci termínu zápisu.

 Zákonní zástupci si přinesou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz,v případech uvedených ve 2.odstavci této směrnice  také doporučení lékaře a školského poradenského zařízení. Nezapomeňte přezůvky pro dítě.

 Pokud dítě bude pro školní docházku nezralé, ředitelka školy ihned na místě bude informovat rodiče a vysvětlí jim další možné postupy včetně možnosti zažádat o odklad povinné školní docházky.

 Proti rozhodnutí ředitelky je možné se odvolat. Bližší informace najdete ve vnitřní směrnici „Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitele o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce” na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení”.

 V Praze dne 31. 8. 2020

 Mgr. Helena Radová, ředitelka školy

Dodatek č.1

V souvislosti s aktuální pandemickou situací kvůli výskytu koronaviru  (označovaný jako SARS CoV - 2) na území České republiky vydalo dne 5. 3. 2021 MŠMT metodické doporučení pro konání zápisů k povinné školní docházce. Z tohoto důvodu dochází k těmto změnám ve směrnici „Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021 – 2022 vydané dne 31. 8. 2020:

 

1)     V 6. odstavci věta – Zápis bude probíhat v učebnách v přízemí školy, kde bude také připraveno zázemí pro čekající rodiče a jejich děti.

Nahrazuje se – Zápis bude probíhat v učebnách v přízemí školy za dodržení bezpečných hygienických pravidel (dezinfekce rukou, rozestupy a zakrytí dýchacích cest dle aktuálního platného nařízení vlády ČR.

2)     V 7. odstavci věta – Zápis se bude konat v pátek 9. 4. 2021 od 14 hodin dle rezervačního rozpisu a v sobotu 10. 4. 2021 od 10 hodin dle rezervačního rozpisu.

Nahrazuje se - Zápis se bude konat v pátek 9. 4. 2021 od 14 hodin dle rezervačního rozpisu a v sobotu 10. 4. 2021 od 8,30 hodin dle rezervačního rozpisu.

 

3)     V 8. odstavci – Rezervační systém bude spuštěn 17. 2. 2021.

 

Nahrazuje se - Rezervační systém bude spuštěn 11. 3. 2021.

 

4)     V 9. odstavci

 

              Zápis bude probíhat skupinově. Ve skupině bude 6 dětí, které absolvují celkem 4 stanoviště,

 

              kde budou kvalifikované učitelky zjišťovat jejich školní zralost. Na stanovištích budou žáci získávat

 

              bodové ohodnocení.

 

             Stanoviště 1              

 

             Kresba a nápodoba písma                                                    nejvyšší počet bodů: 8

 

             Stanoviště 2

 

             Matematické představy                                                         nejvyšší počet bodů: 8

 

             Stanoviště 3

 

             Jazykové dovednosti                                                             nejvyšší počet bodů: 9

 

             Stanoviště 4

 

             Předpoklady pro samostatnou a skupinovou práci               nejvyšší počet bodů: 5

 

            Celkem je nejvyšší počet bodů 30.

 

            Dětem, které mají na škole již sourozence a prokáží svoji školní zralost při zápisu, bude připočteno 6 bodů.

 

          Nahrazuje se – Zápis bude probíhat jednotlivě. Ve třídě bude přítomno 1 dítě a 2 kvalifikované učitelky.

 

          Během motivačního pohovoru budou zjišťovat školní připravenost dítěte prostřednictvím dílčích oblastí.

 

          Předčtenářské dovednosti – nejvyšší počet bodů 6

 

          Předmatematické dovednosti – nejvyšší počet bodů 6

 

          Pracovní dovednosti – nejvyšší počet bodů 4

 

          Celkem je nejvyšší počet bodů 16.

 

          Dětem, které mají na škole již sourozence a prokáží svoji školní připravenost při zápisu, budou připočteny      

          3 body.

 

V případě změny pandemické situace či karantény bude zápis probíhat distanční formou dle platného rezervačního systému.

 

 

V Praze dne 10. 3. 2021                                   Mgr. Helena Radová, ředitelka školy

 

 

 


 

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky