logotyp
Login

Tradiční akce a projekty školy

Hrajeme si na školu a Pasování na školáka

Projekt „Hrajeme si na školu" je určen dětem, které by měly jít v dubnu k zápisu do první třídy základní školy. Jeho cílem je usnadnit dětem příchod do nového prostředí a k novým lidem. Proto se chceme již v předstihu s dětmi setkat v odpoledních hodinách a pomocí jednoduchých her, cvičení, malování, zpívání a hraní si na školu je seznámit s novým prostředím, novými kamarády i novými učitelkami. Před zápisem tak děti získají nové poznatky a zkušenosti a jistě se zbaví trémy a strachu z nového prostředí. Po zápisu se s našimi budoucími žáky chceme ještě sejít na zahradní slavnosti, kde budou všichni přijatí pasováni na školáka.

Městská policie

V 1. - 5. ročníku budou probíhat besedy s městskou policií na téma prevence sociálně patologických jevů, pravidla chování chodce a cyklisty jako účastníků silničního provozu a chování při kontaktu se psy nebo jinými zvířaty, péče o domácí mazlíčky. Návštěva dopravního hřiště a muzea MP. Žáci 4. ročníku mohou po teoretické přípravě, následných testech a jízdách na dopravním hřišti získat „průkaz cyklisty".

Školy v přírodě

Naše škola pořádá pravidelně jarní nebo zimní školy v přírodě. 

Den Země

Projekt se týká 22. dubna, který je vyhlášen Dnem Země, ale celý týden se zvýšenou měrou bude této problematice věnovat pozornost. Je určen žákům 1. - 5. ročníku. V rámci výuky se k tomuto tématu vyjádří jak učitelé, tak i žáci (referáty, aktuality, besedy, nástěnky, výstavky). V rámci školní družiny se žáci zapojí do jarních prací na zahradě. V průběhu vlastního dne žáci navštíví některé z nabízených akcí ekologických center, planetária, naučné stezky, případně zhlédnou filmy s ekologickým zaměřením.

 

Vánoční dílny a trhy

V předvánočním čase probíhají dopolední tvořivé dílny ve třídách. Při nich zpívají koledy a diskutují o lidových zvycích u nás i ve světě. Žáci společně s paními učitelkami a vychovatelkami připraví zboží na prodejní trhy, které probíhají v odpoledních a podvečerních hodinách. Akce bývá zahájena zpěvem koled na školní zahradě. Ve škole je možno se občerstvit čajem nebo kávou. Tato událost dává prostor a čas na společné setkání rodičů, žáků a pedagogických pracovníků školy.

Školní akademie

Projektu se účastní všechny třídy se svým programem pod vedením učitelů a vychovatelů. Jednotlivá vystoupení mají vyskou úroveň a vždy pobaví celé publikum. Je to  předprázdninové setkání s rodiči i přáteli školy. Zároveň proběhne rozloučení s žáky 5. tříd před jejich odchodem na jiné školy.

Vítání jara

V rámci programu školní družiny probíhá na školní zahradě vítání jara.

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky