logotyp
Login

Náš pedagogický tým

Mgr. Lucie Bartošová

Mgr. Lucie Bartošová
 • funkce: jednatelka školy
 • vzdělání: Univerzita J. A. Komenského, obor andragogika, SVI Kladno, obor ekonomika a management obchodu, SVOŠ a SPŠ, obor firemní management, SZŠ, obor rehabilitační pracovnice
 • specializace: ekonomika, provoz, personalistika
 • praxe: ekonom, jednatel
 • kurzy: Respektovat a být respektován, Jak naučit žáky myslet a učit se - seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina
 • motto: "I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i to největší schodiště má první schod."

 


Mgr. Helena Radová

Mgr. Helena Radová
 • funkce: ředitelka školy, učitelka, koordinátor a realizace ŠVP, výchovný poradce   
 • vzdělání: pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Studium pro výchovné poradce, FF UK Praha (Akreditovaný program celoživotního vzdělávání v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (Národní pedagogický institut České republiky) 
 • specializace: učitelka pro 1. stupeň základní školy, specializace hudební výchova   
 • praxe:  učitelka na 1. stupni základní školy od r. 1996   
 • kurzy: Respektovat a být respektován, Komunikační dovednosti a typologie osobnosti, počítačová gramotnost, práce s Excel, Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně, Archivnictví a spisová služba, Jak efektovně jednat s rodiči, Řízení školního stravování, Podpora bezpečí na školách, Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních, Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ, Správní řád ve školství, GDPR pro školy a školská zařízení, Kariérové poradenství pro základní školy, Jak naučit žáky myslet a učit se - seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina
 • zájmy: rodina,práce s lidmi, hudba, filmy, móda, golf, turistika, jízda na kole, setkávání se s přáteli 
 • motto: "Co tě nezabije, to tě posílí."
 • o mně: Baví mě práce s lidmi. Rozumím problematice fungování základní školy. Mé dosavadní pedagogické působení od roku 1996 bylo na dvou menších školách podobného typu jako je Spektrum. Umím vést kolektiv dětí, komunikovat s rodiči a své zkušenosti předávám dál. Ráda organizuji akce spojené se školními aktivitami. Jsem společenská a nejsem konfliktní. Snažím se najít v komunikaci kompromis a respektuji názory a potřeby druhých, zejména dětí. Vedu školu Spektrum jako jeden celek spokojených dětí, rodičů a v neposlední řadě jejich zaměstnanců.

Mgr. Lenka Štábová

Mgr. Lenka Štábová

 

 • funkce: učitelka
 • vzdělání: PřF Univerzity Karlovy, FP TUL
 • specializace: učitelka Bi-Ze pro 3. a 2. stupeň, učitelka pro 1. stupeň
 • kurzy a školení: Zippyho a Jablíkovi kamarádi , Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Letní škola výuky matematiky metodou prof. Hejného - pokročilí, Konference pro učitele 1. stupně, Setkávání koordinátorů EVVO, Genetická metoda čtení, Letní škola výuky matematiky metodou prof. Hejného, Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her, Nonverbální komunikace, Strategický a časový management, Týmová spolupráce, osobnostní a sociální rozvoj, Školní biozahrada, Zdravotník zotavovacích akcí, Hlavní vedoucí tábora pro děti a mládež, Vedoucí vodní turistiky, Jak naučit žáky myslet a učit se - seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina
 • praxe: pedagog od r. 2002 (ZŠ Lobkovicovo, Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, MŠ Čakovice, ZŠ Líbeznice), dlouholeté vedení cykloturistického oddílu, vedoucí a hlavní vedoucí táborů, vedení zájmových kroužků, vychovatelka na ŠvP
 • motto: Albert Einstein: „Každý jsme nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.” „Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.“
 • zájmy: rodina, cestování, příroda, četba

Mgr. Magdalena Hamouzová

Mgr. Magdalena Hamouzová
 • funkce: učitelka
 • vzdělání: PF JČU Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, UJAK Speciální pedagogika
 • kurzy a školení: – Matematika prof. Hejného
  – Genetická metoda
  – „MAXÍK“ Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
  – Respektovat a být respektován
  – KUPOZ – stupeň Junior
  – Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
  – Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě se SPUCH
  – Školní zralost a zápis do školy
  – Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
  – Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
  – Diagnostika dovedností předškoláka
  – Ergonomie psaní
  – Dyslexie a dysortografie prakticky
  – Integrace žáků s PAS do běžné základní školy
  – Inkluzivní vzdělávání
  – Signály specifických poruch učení na počátku školní docházky
  – Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
  – Osvědčení na asistenta pedagoga
  – WORD, EXCEL
          - Letní škola Hejného metody na 1. st. ZŠ - začátečníci, pokročilí
          - Netradiční a zážitkové hry v TV
          - Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost
          - KOnference pro učitele 1. stupně 2017
          - Zipiho kamarádi
          - Zdravotník zotavovacích akcí
          - Seminář BOZP pro učitele TV
          - Konference pro učitele 1. stupně 2018
          - Základy vedení třídnických hodin
          - Jak naučit žáky myslet a učit se - seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina
 • praxe: asistent pedagoga, speciální pedagog, učitelka 1. stupně (ZŠ Trojská)
 • motto: Vyber si práci, která tě baví, a ani jediný den svého života nebudeš muset pracovat.
 • zájmy: práce s dětmi, rodina, lyžování, in-line bruslení, cestování, četba
 •  

Mgr. Liliana Müllerová

Mgr. Liliana Müllerová
 • funkce:  učitelka 
 • vzdělání: Univerzita J. A. Komenského Praha
 • specializace: Specializace v pedagogice
 • praxe: hospodářský správce, vychovatelka v ZŠ od r. 2013
 • kurzy: Respektovat a být respektován, Letní škola výuky matematiky metodou prof. Hejného, Genetická metoda, Šikana - Neubližujme si !, Jak naučit žáky myslet a učit se - seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina, Zdravotník zotavovacích akcí
 • zájmy: sport - turistika, cyklistika, Tchaj-Ti, historie + fauna + flora zaměřeno na asijskou kulturu, dokončení VŠ studia speciální pedagogiky - učitelství, práce s dětmi
 • motto: japonská přísloví - "Děti nás vážou ke třem světům: minulosti, přítomnosti a budoucnosti."  

Mgr. Jana Tomášová

Mgr. Jana Tomášová
 • funkce: učitelka, výtvarník školy, školní metodik prevence
 • vzdělání: PF Univerzity J. E. Purkyně
 • specializace: učitelka 1. stupně ZŠ + výtvarná výchova
 • kurzy:
 •    kurzy PAU; Kritické myšlení; Začít spolu; Činnostní učení; Tváří v tvář historii,
 •    Specifické poruchy učení a chování,
 •    Konference Akademie moderního vzdělávání pro učitele 1. Stupně; Konference FRAUS,
 •    Postup při mimořádných událostech ve škole,
 •    Zdravotník zotavovacích akcí,
 •    Respektovat a být respektován,
 •    Šikana, jak se zachovat...; Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně,
 •    Sexuální výchova dětí,
 •    Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I – program instrumentálního obohacování. 
 • praxe: lektorka keramiky, vedoucí výtvarných víkendů, vedoucí táborů, učitelka ZŠ od r. 2000 (ZŠ Donovalská, ZŠ Klíček, ZŠ Grafická – Praha)
 • zájmy: keramika, batika, malba na textil a sklo, bruslení na zimních i in-line bruslích, lyžování, chození po horách, spaní pod širákem a čtení beletrie
 • motto: „Skutečná podstata věcí zůstává očím skrytá. Umění naslouchat svému srdci může člověku otevřít oči.“
 • o mně:
Splnil se mi sen. Učím děti. Baví mě to.

Ráda pozoruji děti, jak v úžasu přicházejí na nové věci, jak je propojují s tím, co už umí a znají. Jak se těší do školy na kamarády, na činnost, která je naplánována a vlastně na samotnou „školu“. Není to ve všech školách samozřejmost.

Snažím se tedy, aby byla ve třídě přívětivá nálada a atmosféra. Aby byly dobré vztahy mezi dětmi ve třídě. Protože příjemné, pozitivní a na společnou práci zaměřené klima má velký vliv na efektivnější osvojování učiva.

Co tedy kromě „učení“ ve třídě děláme?

 •       Propojujeme učivo s běžným životem.
 •       Vaříme a pečeme.
 •       Spíme pod širákem.
 •       Tvoříme třídní kroniku.
 •       Jezdíme na letní nebo zimní školu v přírodě.
 •       Chodíme do divadel a na výlety.
 •       Pomáháme si, když se něco nedaří.
 •       Pracujeme ve skupinkách.
 •       Zlepšujeme se v tom, co nám nejde. Chyba nám pomáhá.
 •       Hodnotíme, co umíme, a ne, co neumíme.
 •       Bruslíme, tančíme a šermujeme v rámci tělocviku.
 •       Čteme si knížky nahlas na pokračování.
 •       Máme celoroční tematický projekt.

 

Mgr. Anna Vytisková

Mgr. Anna Vytisková
 • funkce: učitelka
 • vzdělání: PF JČU učitelství pro 1. stupeň
 • specializace: učitelka 1. stupně ZŠ
 • školení a kurzyNeprospívající žák na prvním stupni ZŠ, certifikovaný program Základy pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ, kurz Sanitář, Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ, Základy vedení třídnických hodin, Jak naučit žáky myslet a učit se - seminář k rozvoji kognitivnívh dovedností podle prof. R. Feuersteina, Zdravotník zotavovacích akcí
 • praxe: učitelka na 1. stupni ZŠ (České Budějovice)
 • zájmy:  rodina, četba, divadlo, lyžování, cestování
 • motto: Žij tak, abys jednoho dne mohl říct: "Žil jsem přesně tak, jak jsem chtěl."

PhDr. Andrea Gruntová

PhDr. Andrea Gruntová
 • funkce: učitelka
 • vzdělání: Univerzita Karlova - PedF, Technická univerzita v Liberci - PedF
 • specializace: učitelka Čj-Rj pro 3. a 2. stupeň, učitelka pro 1. stupeň
 • školení a kurzy: Letní škola metody prof. Hejného, konference Fraus 2017, 2018, 2019, kurz Kritické myšlení, kurz Čtenářské dílny, zkouška FCE/stupeň B, kurzy první pomoci, počítačové kurzy, prezentační dovednosti, Zippyho kamarádi, Jablíkovi kamarádi,  seminář BOZP pro učitele TV, Jak naučit žáky myslet a učit se - seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina, Google učebna - pokročilé funkce, Zdravotník zotavovacích akcí
 • praxe: ZŠ a ZUŠ Líbeznice (třídní učitelka), vedoucí na dívčím skautském letním táboře v Tennessee, USA, vychovatelka na ŠvP (Gymnázium Jižní Město, ZŠ Jaroslava Seiferta, Praha), zkušenosti s vedením týmu se zaměřením na legalizaci pobytu cizinců v ČR v mezinárodní poradentské společnosti PwC
 • zájmy:  jízda na kole, turistika, individuální cestování (Rusko, Rumunsko, USA, Kanada, Velká Británie, Thajsko, Jihoafrická republika, Azory, Maroko), divadlo, četba, kino, běh
 • motto: "Štěstí přeje připraveným."

Mgr. Andrea Jabconová

Mgr. Andrea Jabconová
 • funkce: učitelka AJ
 • vzdělání: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • specializace: anglický jazyk a estetika
 • školení a kurzy: Staň se lektorem AJ (Praha), Základy práce v MS Office, Jak naučit žáky myslet a učit se - seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina
 • praxe: učitelka AJ na 1.stupni ZŠ od r. 2013 (ZŠ B. Hrabala), asistentka velvyslance Korejského velvyslanectví v Praze, asistentka managementu Citibank v Praze, chůva v anglicky mluvících rodinách v průběhu studia
 • zájmy:  rodina, divadlo, četba, příroda, turistika, cyklistika, lyžování, cestování
 • motto: “To nejkrásnější na světe nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.” (Karel Čapek)


 

 

Anna Kratošková, DiS.

Anna Kratošková, DiS.
 • funkce: vychovatelka
 • vzdělání: VOŠ pedagogické a sociální v Praze, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha
 • specializace: Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • kurzy a školení: Čekatelská zkouška, Zdravotnický kurz ČČK
 • praxe: Skautská vedoucí, soukromá chůva dětí, vedoucí na příměstských táborech, odborná praxe v předškolních i mimoškolních zařízení, asistentka ředitele cestovní společnosti v Londýně
 • zájmy: Skauting, gastronomie, cestování, káva, sport, hudba, turistika a horolezectví, četba

Mgr. Mariana Hrabiková

Mgr. Mariana Hrabiková
 • funkce: vychovatelka
 • vzdělání: Učitelství výtvarných umění a občanské nauky, Prešovská univerzita v Prešově - Fakulta humanitních a přírodních věd a Filozofická fakulta (SR), Univerzita Karlova - PedF výtvarná výchova (Erasmus)
 • praxe: Galerie, Artatak (Praha) Project manager, PR, Fundraiser, Golfgarden (Praha): Lektorka tvořivých kroužků pro děti (Kutil), Little Photographer, vychovatelka, MNS: průzkum trhu, VAN GRAAF: Creative managment
 • školení a kurzy:ECDL, Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii, Projektová výuka, Ososbnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů
 • zájmy: umění, sport, dizajn, příroda, fotografie, hudba, film vizuální identita, literatura, psychologie, etikoterapie, vlastní umělecká činnost (šperk)
 • motto: "Když už jsme na bále, tancujme." (španělské přísloví)

Bc. Markéta Dvořáková

Bc. Markéta Dvořáková
 • funkce: hlavní vychovatelka
 • vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • specializace: Český jazyk a speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • praxe: Pedagog volného času v DDM, učitelka na 1. stupni ZŠ - skupina pro mimořádně nadané žáky, doučování ČJ, tvorba webových aplikací pro děti - www.matika.in, www.gramar.in, www.zlatka.in. www.trainbra.in, vedoucí na příměstských a pobytových táborech, skautská vedoucí, správa sociálních sítí, PR, komunikace
 • školení a kurzy: Kritické myšlení, Inkubátor a akcelerátor Social Impact Award Slovensko, Obsah a reklama na sociálních sítích - Instagram, Facebook, Online marketing, Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole, Hlavní vedoucí dětského tábora, Čteme s porozuměním každý den – základní kurz, Vzdělávací program Manipulace s předměty – prostředek rozvoje matematického myšlení žáků, Seminář Tvorba logických úloh, Čekatelská zkouška, Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce, Myšlenkové mapy ve výuce, Zdravotník zotavovacích akcí
 • zájmy: Skauting, cestování, divadlo, hudba, literatura

Bc. Iryna Yakhymets

Bc. Iryna Yakhymets
 • funkce: vychovatelka
 • vzdělání: ukončené bakalářské studium v oboru ekonomika a podnikání/ekonomika podniku na SVSI Ternopilská vysoká škola obchodní 
 • specializace: VŠTVS Palestra - vychovatel, pedagog volného času
 • praxe: hlídání dětí v rodinách, administrativní práce, asistentka jednatele společnosti
 • školení a kurzy: Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků, Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD
 • zájmy: práce s dětmi, sport, příroda, cestování, turistika, divadlo, literatura, jazyky, zpěv, kino
 • motto: "Všude je zem Páně" (Božena Němcová, Babička)

Barbora Stolinová, DiS

Barbora Stolinová, DiS
 • funkce: vychovatelka ŠD
 • vzdělání: VOŠ pedagogická a sociální v Praze (specializace předškolní a mimoškolní pedagogika), Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha
 • praxe: odborná praxe v předškolních a mimoškolních zařízení, trenér akvabel dětí mladšího školního věku
 • školení a kurzy: trenér synchronizovaného plavání, rozhodčí synchronizovaného plavání
 • zájmy: plavání, volejbal, lyžování, turistika, cestování, četba
 • motto: x

Jana Sejkorová

 Jana Sejkorová
 • funkce: asistent pedagoga
 • vzdělání: SŠ, asistent pedagoga - Program CŽV PedF Univerzity Karlovy, Vychovatel a pedagog volného času, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha
 • praxe: vlastní děti, asistence při speciální výuce od roku 2018, přímá pedagogická činnost první stupeň základného vzdělávání, vychovatelství, organizace školních aktivit
 • školení a kurzy: Vizuální stres - Barevné fólie jako podpůrná opatření při nápravách čtení, ADHD ve třídě a v družině, Rozvoj grafomotoriky – ergonomie kreslení a počátečního psaní v předškolním a mladším školním věku, Program zájmový FF Univerzity Karlovy – psychologie, kurz první pomoci
 • zájmy: rodina, příroda, turistika, četba, móda
 • motto: Bob Dylan: „Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví.”

Mgr. Petra Lišková

Mgr. Petra Lišková
 • funkce: školní psycholog
 • vzdělání: psychologie FF UK, specializace - klinická  psychologie 4-letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR, Školička SUR – 2leté distanční studium psychoterapie
  2 roky výcviku v rodinné a systemické terapii v Institutu rodinné terapie Praha – zakončeno ověřením znalostí a certifikátem od září 2017 ve výcviku Psychoanalytická praxe dětí a dospívajících
 • kurzy: Základní krizová intervence, Respektovat a být respektován I, II, Efektivní rodičovství, Agrese je OK,  vybrané kapitoly z Nevýchovy, Terapie Poruch příjmu potravy, ADHD ve třídě, semináře scio.cz, Metody vyučování čtení, Psychologické aspekty dyslexie, Školní zralost, Efektivní komunikace, Metoda Grunnlaget, Sand playing I, II, semináře: Sexuální experimenty u dětí, Pozitivní aspekty deprese. I stupeň PO a Plán pedagogické podpory (PLPP).
 • praxe: stáže a praxe v pražských klinicko-psychologických zařízeních, nábor a výběr zaměstnanců, metodika vzdělávání dospělých ve státní správě, semináře a workshopy pro rodiče, konzultační a poradenská činnost v soukromé rodinné poradně.
 • specializace: Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, vedení třídnických hodin a primárně preventivních programů, přímé práci s dětskými kolektivy v rámci rozvojových i preventivních programů, poskytuji metodickou podporu učitelům, cíleně pracuji s dětmi s oslabením, či s dětmi nadanými, poskytuji poradenství pro rodiče  v případě školního neúspěchu, výchovných a rodinných problémů.

  S dětmi pracuji buď skupinově nebo individuálně. Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, který umožňuje to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit vedených psychologem a také aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává. Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti, rodiče poskytují individuální souhlas. Obsah konzultací je důvěrný. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována.
 • zájmy: literatura, film, vaření, jogging 
 • web:    https://sites.google.com/site/skolaemoci/
 • školní psycholog ve spolupráci se školním poradenským zařízením – PPP pro Prahu 3 a 9 provádí:
 • depistáž případných specifických poruch učení a speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 • depistáž a diagnostiku nadaných dětí
 • odborné náslechy v hodinách
 • konzultační, poradenskou činnost a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v oblastech – práce s nadanými dětmi, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj a zlepšování sociálního klimatu ve třídě aj.
 • poradenství pro rodiče pro prevenci školního neúspěchu (psychohygiena, diagnostika stylu učení), při výukových a výchovných problémech žáka – nápravy SPU aj., konzultace pro rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ Spektrum, poskytuje školní psycholog bezplatně
 • vzdělávací workshopy a semináře pro zákonné zástupce na témata: výchova a vedení dítěte, efektivní učení, emoční inteligence a vnitřní motivace aj. 
 • motto: „Hledáme společnou řeč.“
 • kontakty: 724 685 352, liskova@zsspektrum.cz

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky