logotyp
Login

Školné, platby

Školné

Školné pro školní rok 2021/2022 je ve výši 50 000,- Kč./rok. Ke zvýšení školného došlo od školního roku 2019/2020 z důvodu zahrnutí několika dalších plateb do této částky. Nově tedy budou mít žáci tohoto ročníku a následujících ve školném již zahrnuty služby, které byly hrazeny zvlášť, a to: ranní a odpolední družinu po dobu celé školní docházky do naší školy, provoz školní jídelny - výdejny, plavecký výcvik (1 vyuč. hodinu/týdně) po dobu 1 školního roku, zajištění učebnic, pracovních sešitů a výtvarných potřeb. Dále také 2 kusy vstupních čipů, 2x týdně kroužek konverzací s rodilými mluvčími od 1. do 5. třídy a kroužek přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky v pátém ročníku.

Školné ve školním roce 2021/2022 pro 4. a 5. ročník s rozšířenou výukou anglického jazyka zůstává shodné s částkou uvedenou ve Smlouvě. Shodné zůstávají i termíny splatnosti za obě pololetí, roční školné je splatné ve dvou splátkách (do 15.7. a do 15.1.).
Na druhé dítě z jedné rodiny je poskytována sleva 2 000,- Kč z celkové částky školného (1 000,- Kč na pololetí). 
Na třetí dítě z jedné rodiny je poskytována sleva 4 000,- Kč z celkové částky školného (2 000,- Kč na pololetí).
Na čtvrté dítě z jedné rodiny je poskytována sleva 6 000,- Kč z celkové částky školného (3 000,- Kč na pololetí).

Pro školní rok 2021/2022 činí měsíční poplatek za školní družinu 320,- Kč za žáka. Příspěvek na provoz školní družiny je splatný ve dvou splátkách, na 1. pololetí 1 600,- Kč do poloviny září a na 2. pololetí 1 600,- Kč do konce ledna.  

Poplatek za provoz školní jídelny - výdejny ve školním roce 2021/2022 činí 300,- Kč měsíčně. Příspěvek na provoz školní jídelny - výdejny je splatný ve dvou splátkách, na 1. pololetí do poloviny září a na 2. pololetí 1 500,- Kč do konce ledna.

Veškeré platby je možno provádět bezhotovostně na účet školy 108368309/0800 s přiděleným variabilním symbolem žáka.

Stravné

Hlavní jídlo (včetně polévky) pro žáka 1.stupně ZŠ :

 30,- Kč včetně DPH

         

 

Zájmové kroužky

bližší informace v sekci družina

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky