Login

Náš pedagogický tým

Mgr. Lucie Bartošová

Mgr. Lucie Bartošová
 • funkce: jednatelka školy
 • vzdělání: Univerzita J. A. Komenského, obor andragogika, SVI Kladno, obor ekonomika a management obchodu, SVOŠ a SPŠ, obor firemní management, SZŠ, obor rehabilitační pracovnice
 • specializace: ekonomika, provoz, personalistika
 • praxe: ekonom, jednatel
 • kurzy: Respektovat a být respektován
 • motto: "I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i to největší schodiště má první schod."

 


Mgr. Helena Radová

Mgr. Helena Radová
 • funkce: ředitelka školy, učitelka, koordinátor a realizace ŠVP, výchovný poradce   
 • vzdělání: pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Studium pro výchovné poradce, FF UK Praha (Akreditovaný program celoživotního vzdělávání v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků)  
 • specializace: učitelka pro 1. stupeň základní školy, specializace hudební výchova   
 • praxe:  učitelka na 1. stupni základní školy od r. 1996   
 • kurzy: Respektovat a být respektován, Komunikační dovednosti a typologie osobnosti, počítačová gramotnost, práce s Excel, Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně, Archivnictví a spisová služba, Jak efektovně jednat s rodiči, Řízení školního stravování, Podpora bezpečí na školách, Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních, Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ, Správní řád ve školství, GDPR pro školy a školská zařízení, Kariérové poradenství pro základní školy
 • zájmy: rodina,práce s lidmi, hudba, filmy, móda, pletení, in-line brusle, setkávání se s přáteli 
 • motto: "Co tě nezabije, to tě posílí."
 • o mně: Baví mě práce s lidmi. Rozumím problematice fungování základní školy. Mé dosavadní pedagogické působení od roku 1996 bylo na dvou menších školách podobného typu jako je Spektrum. Umím vést kolektiv dětí, komunikovat s rodiči a své zkušenosti předávám dál. Ráda organizuji akce spojené se školními aktivitami. Jsem společenská a nejsem konfliktní. Snažím se najít v komunikaci kompromis a respektuji názory a potřeby druhých, zejména dětí. Vedu školu Spektrum jako jeden celek spokojených dětí, rodičů a v neposlední řadě jejich zaměstnanců.

Mgr. Lenka Štábová

Mgr. Lenka Štábová

 

 • funkce: učitelka
 • vzdělání: PřF Univerzity Karlovy, FP TUL
 • specializace: učitelka Bi-Ze pro 3. a 2. stupeň, učitelka pro 1. stupeň
 • kurzy a školení: Zippyho a Jablíkovi kamarádi , Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Letní škola výuky matematiky metodou prof. Hejného - pokročilí, Konference pro učitele 1. stupně, Setkávání koordinátorů EVVO, Genetická metoda čtení, Letní škola výuky matematiky metodou prof. Hejného, Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her, Nonverbální komunikace, Strategický a časový management, Týmová spolupráce, osobnostní a sociální rozvoj, Školní biozahrada, Zdravotník zotavovacích akcí, Hlavní vedoucí tábora pro děti a mládež, Vedoucí vodní turistiky
 • praxe: pedagog od r. 2002 (ZŠ Lobkovicovo, Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, MŠ Čakovice, ZŠ Líbeznice), dlouholeté vedení cykloturistického oddílu, vedoucí a hlavní vedoucí táborů, vedení zájmových kroužků, vychovatelka na ŠvP
 • motto: Albert Einstein: „Každý jsme nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.” „Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.“
 • zájmy: rodina, cestování, příroda, četba

Mgr. Magdalena Hamouzová

Mgr. Magdalena Hamouzová
 • funkce: učitelka
 • vzdělání: PF JČU Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, UJAK Speciální pedagogika
 • kurzy a školení: – Matematika prof. Hejného
  – Genetická metoda
  – „MAXÍK“ Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
  – Respektovat a být respektován
  – KUPOZ – stupeň Junior
  – Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
  – Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě se SPUCH
  – Školní zralost a zápis do školy
  – Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
  – Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
  – Diagnostika dovedností předškoláka
  – Ergonomie psaní
  – Dyslexie a dysortografie prakticky
  – Integrace žáků s PAS do běžné základní školy
  – Inkluzivní vzdělávání
  – Signály specifických poruch učení na počátku školní docházky
  – Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
  – Osvědčení na asistenta pedagoga
  – WORD, EXCEL
          - Letní škola Hejného metody na 1. st. ZŠ - začátečníci, pokročilí
          - Netradiční a zážitkové hry v TV
          - Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost
          - KOnference pro učitele 1. stupně 2017
          - Zipiho kamarádi
          - Zdravotník zotavovacích akcí
          - Seminář BOZP pro učitele TV
          - Konference pro učitele 1. stupně 2018
          - Základy vedení třídnických hodin
 • praxe: asistent pedagoga, speciální pedagog, učitelka 1. stupně (ZŠ Trojská)
 • motto: Vyber si práci, která tě baví, a ani jediný den svého života nebudeš muset pracovat.
 • zájmy: práce s dětmi, rodina, lyžování, in-line bruslení, cestování, četba
 •  

Mgr. Liliana Müllerová

Mgr. Liliana Müllerová
 • funkce:  učitelka 
 • vzdělání: Univerzita J. A. Komenského Praha
 • specializace: Specializace v pedagogice
 • praxe: hospodářský správce, vychovatelka v ZŠ od r. 2013
 • kurzy: Respektovat a být respektován, Letní škola výuky matematiky metodou prof. Hejného, Genetická metoda, Šikana - Neubližujme si !
 • zájmy: sport - turistika, cyklistika, Tchaj-Ti, historie + fauna + flora zaměřeno na asijskou kulturu, dokončení VŠ studia speciální pedagogiky - učitelství, práce s dětmi
 • motto: japonská přísloví - "Děti nás vážou ke třem světům: minulosti, přítomnosti a budoucnosti."  

Mgr. Jana Tomášová

Mgr. Jana Tomášová
 • funkce: učitelka, výtvarník školy, školní metodik prevence
 • vzdělání: PF Univerzity J. E. Purkyně
 • specializace: učitelka 1. stupně ZŠ + Vv
 • školení a kurzy: ICT dovednosti a znalosti, Kurzy PAU, Kritické myšlení, Specifické poruchy učení a chování, Metody dramatické výchovy a EV, Začít spolu, Činnostní učení, Tváří v tvář historii, Galerie pro učitele, Angličtina pro učitele 1. stupně ZŠ, Zdravotní a tělesná výchova, Genetická metoda, Konference Akademie moderního vzdělávání pro učitele 1. Stupně, Matematika prof. Hejného, Školní vzdělávací program, Čtenářská gramotnost, Postup při mimořádných událostech ve škole, Práce se žáky s pervazivní poruchou, Jak funguje stát - vlastivěda,Konference Fraus, ŠVP - změny a realizace, Začínáme s metodou Hejného, Pražské drogové fórum primární prevence, Prevence ve škole - školní nekázeň a její řešení, Komunikace ve školním prostředí, Letní škola výuky matematiky podle prof. Hejného,Respektovat a být respektován,Šikana, jak se zachovat..., Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně, Sexuální výchova dětí, Pražské fórum prevencerizikového chování 2015, Zábavné pokusy a hry pro 1.stupeň, Šikana - Neubližujme si!, specializační studium školního metodika prevence  
 • praxe: lektorka keramiky, vedoucí výtvarných víkendů, učitelka ZŠ od r. 2000 (ZŠ Donovalská, Klíček, Grafická – Praha)
 • zájmy:  keramika, batika, malba na textil a sklo, korálkování, bruslení na zimních i in-line bruslích, lyžování, chození po horách, spaní od širákem a čtení beletrie
 • motto: „Život je jako paleta barev,každý den použiješ jinou barvu, která má plno odstínů, a je jen na tobě, jaký odstín použiješ dnes.“
 • o mně: „Během svého „dospělého období“ jsem kromě výuky dětí pracovala s keramickou hlínou, malovala na hedvábí, batikovala a vyráběla všechno možné. Také jsem si vzala svého muže, s ním a našimi dětmi prochodila české horstvo, sjela nějaké to vodstvo a občas spala pod převisem.“

Mgr. Anna Vytisková

Mgr. Anna Vytisková
 • funkce: učitelka
 • vzdělání: PF JČU učitelství pro 1. stupeň
 • specializace: učitelka 1. stupně ZŠ
 • školení a kurzyNeprospívající žák na prvním stupni ZŠ, certifikovaný program Základy pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ, kurz Sanitář, Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ, Základy vedení třídnických hodin
 • praxe: učitelka na 1. stupni ZŠ (České Budějovice)
 • zájmy:  rodina, četba, divadlo, lyžování, cestování
 • motto: Žij tak, abys jednoho dne mohl říct: "Žil jsem přesně tak, jak jsem chtěl."

PhDr. Andrea Gruntová

PhDr. Andrea Gruntová
 • funkce: učitelka
 • vzdělání: Univerzita Karlova - PedF, Technická univerzita v Liberci - PedF
 • specializace: učitelka Čj-Rj pro 3. a 2. stupeň, učitelka pro 1. stupeň
 • školení a kurzy: Letní škola metody prof. Hejného, konference Fraus 2017, 2018, 2019, kurz Kritické myšlení, kurz Čtenářské dílny, zkouška FCE/stupeň B, kurzy první pomoci, počítačové kurzy, prezentační dovednosti, Zippyho kamarádi, Jablíkovi kamarádi,  seminář BOZP pro učitele TV
 • praxe: ZŠ a ZUŠ Líbeznice (třídní učitelka), vedoucí na dívčím skautském letním táboře v Tennessee, USA, vychovatelka na ŠvP (Gymnázium Jižní Město, ZŠ Jaroslava Seiferta, Praha), zkušenosti s vedením týmu se zaměřením na legalizaci pobytu cizinců v ČR v mezinárodní poradentské společnosti PwC
 • zájmy:  jízda na kole, turistika, individuální cestování (Rusko, Rumunsko, USA, Kanada, Velká Británie, Thajsko, Jihoafrická republika, Azory, Maroko), divadlo, četba, kino, běh
 • motto: "Štěstí přeje připraveným."

Mgr. Andrea Jabconová

Mgr. Andrea Jabconová
 • funkce: učitelka AJ
 • vzdělání: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • specializace: anglický jazyk a estetika
 • školení a kurzy: Staň se lektorem AJ (Praha), Základy práce v MS Office
 • praxe: učitelka AJ na 1.stupni ZŠ od r. 2013 (ZŠ B. Hrabala), asistentka velvyslance Korejského velvyslanectví v Praze, asistentka managementu Citibank v Praze, chůva v anglicky mluvících rodinách v průběhu studia
 • zájmy:  rodina, divadlo, četba, příroda, turistika, cyklistika, lyžování, cestování
 • motto: “To nejkrásnější na světe nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.” (Karel Čapek)


 

 

Bc. Jana Pospíšilová

Bc. Jana Pospíšilová
 • funkce: vychovatelka
 • vzdělání: Univerzita J. A. Komenského Praha – bakalářské studium (2007)
 • specializace: Speciální pedagogika se zaměřením na vychovatelství, Doplňkové pedagogické studium – vychovatelství
 • kurzy a školení: Kurz první pomoci u dětí, Škola bezpečného internetu pro pedagogy, Odměny a tresty, Šikana
 • praxe: Vychovatelka u mentálně postižených dětí, Vychovatelka na ZŠ Marjánka (5 let), Vychovatelka na ZŠ Norbertov (6 let), vlastní dítě
 • zájmy: četba, rodina, divadlo, kino, plavání, jízda na kole, turistika, kitesurfing, cestování
 • motto: Svobodný je jenom člověk, v jehož životě je láska (Paulo Coelho)

Mgr. Mariana Hrabiková

Mgr. Mariana Hrabiková
 • funkce: vychovatelka, asistentka
 • vzdělání: Učitelství výtvarných umění a občanské nauky, Prešovská univerzita v Prešově - Fakulta humanitních a přírodních věd a Filozofická fakulta (SR), Univerzita Karlova - PedF výtvarná výchova (Erasmus)
 • praxe: Galerie, Artatak (Praha) Project manager, PR, Fundraiser, Golfgarden (Praha): Lektorka tvořivých kroužků pro děti (Kutil), Little Photographer, vychovatelka, MNS: průzkum trhu, VAN GRAAF: Creative managment
 • školení a kurzy:ECDL, Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
 • zájmy: umění, sport, dizajn, příroda, fotografie, hudba, film vizuální identita, literatura, psychologie, etikoterapie, vlastní umělecká činnost (šperk)
 • motto: "Když už jsme na bále, tancujme." (španělské přísloví)

Bc. Markéta Dvořáková

Bc. Markéta Dvořáková
 • funkce: vychovatelka
 • vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • specializace: Český jazyk a speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • praxe: Pedagog volného času v DDM, učitelka na 1. stupni ZŠ - skupina pro mimořádně nadané žáky, doučování ČJ, tvorba webových aplikací pro děti - www.matika.in, www.gramar.in, www.zlatka.in. www.trainbra.in, vedoucí na příměstských a pobytových táborech, skautská vedoucí, správa sociálních sítí, PR, komunikace
 • školení a kurzy: Kritické myšlení, Inkubátor a akcelerátor Social Impact Award Slovensko, Obsah a reklama na sociálních sítích - Instagram, Facebook, Online marketing, Metody zážitkové pedagogiky a její použitelnost v běžné škole, Hlavní vedoucí dětského tábora, Čteme s porozuměním každý den – základní kurz, Vzdělávací program Manipulace s předměty – prostředek rozvoje matematického myšlení žáků, Seminář Tvorba logických úloh, Čekatelská zkouška
 • zájmy: Skauting, cestování, divadlo, hudba, literatura

Nikola Kobzová

Nikola Kobzová
 • funkce: vychovatelka
 • vzdělání: Pedagogická a kultúrna akadémia Modra, Univerzita Komenského v Bratislavě ( probíhající)
 • specializace: učitelka v MŠ - vychovatelka, předškolní a elementární pedagogika
 • praxe: Vychovatelka na ZŠ Dubová Bratislava (2 roky), chůva v rodinách, soukromé hodiny zpěvu, vedoucí na školním táboře
 • školení a kurzy: Kurz první pomoci
 • zájmy: četba, zpěv, hudba, brusle, lyžovaní, cestování
 • motto: Netlač řeku, teče sama.

Bc. Iryna Yachymec

Bc. Iryna Yachymec
 • funkce: vychovatelka
 • vzdělání: ukončené bakalářské studium v oboru ekonomika a podnikání/ekonomika podniku na SVSI Ternopilská vysoká škola obchodní 
 • specializace: studium VŠTVS Palestra, kurz Vychovatelství - započaté a probíhající
 • praxe: hlídání dětí v rodinách, administrativní práce, asistentka jednatele společnosti
 • školení a kurzy:
 • zájmy: práce s dětmi, sport, příroda, cestování, turistika, divadlo, literatura, jazyky, zpěv, kino
 • motto: "Všude je zem Páně" (Božena Němcová, Babička)

Jana Sejkorová

Jana Sejkorová
 • funkce: asistentka pedagoga
 • vzdělání: SŠ, Program CŽV PedF Univerzity Karlovy - asistent pedagoga, VŠTVS Palestra - vychovatel, pedagog volného času
 • praxe: vlastní děti
 • školení a kurzy: ADHD ve třídě a v družině, Program zájmový FF Univerzity Karlovy - psychologie, rozvoj grafomotoriky - ergonomie kreslení a počátečního psaní v předškolním a mladším školním věku, kurz první pomoci
 • zájmy: rodina, příroda, turistika, četba, křížovky, móda
 • motto: Bob Dylan: "Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví."

Mgr. Petra Lišková

Mgr. Petra Lišková
 • funkce: školní psycholog
 • vzdělání: psychologie FF UK, specializace - klinická  psychologie 4-letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR, Školička SUR – 2leté distanční studium psychoterapie
  2 roky výcviku v rodinné a systemické terapii v Institutu rodinné terapie Praha – zakončeno ověřením znalostí a certifikátem od září 2017 ve výcviku Psychoanalytická praxe dětí a dospívajících
 • kurzy: Základní krizová intervence, Respektovat a být respektován I, II, Efektivní rodičovství, Agrese je OK,  vybrané kapitoly z Nevýchovy, Terapie Poruch příjmu potravy, ADHD ve třídě, semináře scio.cz, Metody vyučování čtení, Psychologické aspekty dyslexie, Školní zralost, Efektivní komunikace, Metoda Grunnlaget, Sand playing I, II, semináře: Sexuální experimenty u dětí, Pozitivní aspekty deprese. I stupeň PO a Plán pedagogické podpory (PLPP).
 • praxe: stáže a praxe v pražských klinicko-psychologických zařízeních, nábor a výběr zaměstnanců, metodika vzdělávání dospělých ve státní správě, semináře a workshopy pro rodiče, konzultační a poradenská činnost v soukromé rodinné poradně.
 • specializace: Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, vedení třídnických hodin a primárně preventivních programů, přímé práci s dětskými kolektivy v rámci rozvojových i preventivních programů, poskytuji metodickou podporu učitelům, cíleně pracuji s dětmi s oslabením, či s dětmi nadanými, poskytuji poradenství pro rodiče  v případě školního neúspěchu, výchovných a rodinných problémů.

  S dětmi pracuji buď skupinově nebo individuálně. Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, který umožňuje to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit vedených psychologem a také aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává. Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti, rodiče poskytují individuální souhlas. Obsah konzultací je důvěrný. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována.
 • zájmy: literatura, film, vaření, jogging 
 • web:    https://sites.google.com/site/skolaemoci/
 • školní psycholog ve spolupráci se školním poradenským zařízením – PPP pro Prahu 3 a 9 provádí:
 • depistáž případných specifických poruch učení a speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 • depistáž a diagnostiku nadaných dětí
 • odborné náslechy v hodinách
 • konzultační, poradenskou činnost a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v oblastech – práce s nadanými dětmi, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj a zlepšování sociálního klimatu ve třídě aj.
 • poradenství pro rodiče pro prevenci školního neúspěchu (psychohygiena, diagnostika stylu učení), při výukových a výchovných problémech žáka – nápravy SPU aj., konzultace pro rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ Spektrum, poskytuje školní psycholog bezplatně
 • vzdělávací workshopy a semináře pro zákonné zástupce na témata: výchova a vedení dítěte, efektivní učení, emoční inteligence a vnitřní motivace aj. 
 • motto: „Hledáme společnou řeč.“
 • kontakty: 724 685 352, liskova@zsspektrum.cz

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky