logotyp

Nabízíme

stranka--179
plynulý přechod z mateřské školy
individuální přístup
bezpečné prostředí
nízký počet žáků ve třídě
respektující výchova
stranka--179
výuka Aj od 1.třídy
anglické konverzace s rodilým mluvčím
zkoušky z angličtiny ESOL Cambridge
jazyková učebna
stranka--179
kvalitní vzdělání
genetická metoda čtení a psaní
matematika dle prof. Hejného
projektové a skupinové vyučování
povídání o dětech a s dětmi
stranka--179
aktivní učení
kritické myšlení
tvořivá činnost
zážitková škola
školní družina
stranka--179
příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
testování SCIO
účast v soutěžích
stranka--179
prevence šikany
školní metodik prevence
školní psycholog
školní poradenské pracovniště
stranka--179
moderní vybavení školy
výuka informatiky
počítačová učebna
školní zahrada
stranka--179
návštěvy divadel a výstav
exkurze, besedy, plavecký výcvik
výlety a školy v přírodě
nabídka kroužků

Projekty

stranka--179
Pasování na školáka a Hrajeme si na školu
usnadnit dětem seznamování se s novým prostředím a spolužáky před zápisem zažít školu nanečisto
stranka--179
Městská policie
prevence sociálně patologických jevů pravidelné návštěvy dopravního hriště pravidla chování chodce a cyklisty jako účastníků silničního provozu chování
stranka--179
Den Země
akce, besedy, referáty zvýšená pozornost tématu
stranka--179
Vánoční dílny a trhy
dopolední dílny doprovázené zpíváním koled povídání o vánočních tradicích odpolední prodejní trhy - setkání rodičů, dětí a pedagogů
stranka--179
Školní akademie
představení všech tříd se svým programem rozlučka s žáky pátých tříd předprázdninové setkání rodičů a přátel školy
stranka--179
Spaní ve škole
přespávání ve škole odpolední zážitkový program společná večeře a snídaně
2. místo v ČEPS


Výběr žáků z naší školy se 25. listopadu zúčastnil  okresního kola florbalového turnaje ČEPS Cupu.

Mezi školami Prahy 9 se naše děti v napínavém finále              umístily na krásném 2. místě.

                       Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                    

 

 

2. POLOLETÍ ZAČÍNÁ

 

Ale sluší se napsat ještě o tom prvním.

 

Stačili jsme tradičně oslavit vánoční svátky, byť bylo třeba oželet společný zpěv koled či jarmark výrobků.

 

Navštívili jsme v lednu divadelní představení v Divadle v Dlouhé a Minoru a těšíme se na ta další.

 

3. A se také povedlo užít si zimní školu v přírodě, přestože namísto lyží si děti užily boby, nejrůznější ježdíky a talíře.

 

Také ve škole přibyl čtvrtý pohár ze sportovní soutěže - coby vítězové okresního kola florbalového ČEPS Cupu jsme se utkali s těmi nejlepšími z Prahy. V krajském kole jsme vybojovali bronzové medaile a pokud bychom nepřišli kvůli karanténám o tři klíčové hráče, kdoví, možná bychom měli na polici pohár zlatý. Fotbalový McDonald´s Cup a Dětský fotbalový pohár, vybíjená či Štafetový pohár jsou sportovními událostmi, na které se těší kluci i holky.

 

Pedagogové se chystají na další školení i na setkání s budoucími prvňáčky. Je stále možné individuálně navštívit a prohlédnout si naši školu po domluvě s paní ředitelkou. Věříme, že si děti, které by se rády staly našimi spolužáky, budou moci vyzkoušet „Hraní na školu“, kterou plánujeme koncem února a března.

 

Třeťáčci se v dubnu zúčastní celostátního srovnávacího testování SCIO. To čeká i páťáky, z nichž se většina nyní intenzivně připravuje na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

 

Coby škola s rozšířenou výukou anglického jazyka se v květnu staneme pořadatelem YLE Cambridge zkoušek a věříme, že hodiny s rodilými mluvčími v rámci konverzací dodají dětem patřičné sebevědomí.  

 

Kéž se nám daří!

 

 

 


 

 

 

PRVENSTVÍ PRVNÍHO ČTVRTLETÍ

 

Pedagogickou radou jsme ve Spektru ukončili 1. čtvrtletí, které uběhlo jako voda. Za námi jsou individuální třídní schůzky, které nazýváme “Povídání o dětech s dětmi”, čtvrtletní písemky i celkové hodnocení. Děti zažily školní přespávání, návštěvy divadla Minor a prosecké knihovny, znovu začaly plavat a bruslit. Celá škola v říjnu zhlédla nový český animák s velkými ambicemi Myši patří do nebe podle knihy Ivy Procházkové, z které u nás ve škole rádi čteme.

Ve škole nadále pokračují preventivní programy. Chodíme na dopravní hřiště, ale zároveň nás navštěvuje městská policie, a tak bezpečnost silničního provozu procvičujeme prakticky i teoreticky. O tom, jak se nestát závislými na počítači, nebo proč je normální nekouřit se dozvídáme od vzdělávacích agentur Acet a Život bez závislostí. Ve třídách paní učitelky nebo školní psycholožka Petra vedou program Zipyho kamarádi podporujícího duševní zdraví dětí.

Největší událostí prvních školních měsíců bylo ovšem vítězství v okresním kole florbalového turnaje ČEPS Cup a tím i postup do kola krajského. Brankář Kuba má zcela novou výbavu a nejen díky ní skvěle vykryl 25 střel. Soupeři ho překonali jen 4x, načež naši borci David, Hynek, Šimon, Jára, Timmy a Matyáš skórovali 24x. Další prvenství jsme měli v tom, že jsme jako jediné družstvo měli v týmu děvče, čtvrťačku Natálku.

 

Florbalu ve Spektru zdar!

 

 

 


Hurá, je tu školní rok 2021/2022

 

Děti od 1. září nejsou k umlčení! Žvaní a žvaní a žvaní. Ale to je vlastně BÁJEČNÉ, jak si ve Spektru uvědomujeme. Znamená to, že se děti na sebe těšily, mají si co říct, musejí si všecko říct, sdílet spolu, vyprávět si, smát se …Ty předešlé prapodivné roky naštěstí neovlivnily jejich přirozenost. Uf.
 
Přišel ovšem čas učení. Nastalé pracovní tempo dovoluje mluvit už jen k věci a již zdárně zaměstnalo všech našich šest tříd. Prvňáčky čeká kromě tajů čtení, psaní a počítání cesta pohádkovým královstvím. Druhá třída se změnila v detektivní kancelář a nebude se zabývat jen záhadami měkkých a tvrdých souhlásek. Třeťáci se letos ponoří do vyjmenovaných slov a malé násobilky, přičemž áčko se navíc stane Prahoznalci a béčko bude cestovat mezi předměty
s utrženým sluchátkem.  Žáci a žákyně ze čtvrtého ročníku si tento školní rok osvojí vzory podstatných jmen a stanou se při tom piráty. Páťáci s malým princem budou pracovat na lehkém přistání na planetách OSMILETÉ GYMNÁZIUM či
BEZVA DRUHOSTUPŇOVÁ ŠKOLA.
 
V uplynulých zářijových dnech jsme se stihli všichni vyfotografovat v třídních tričkách i vyšňoření na tablo. Žáci a žákyně stihli zajít do ZOO, projet se vlakem a zažít autorské čtení Ivony Březinové a Veroniky Krištofové nebo prožít bitvu u Lipan v divadle Minor. A na další plánované akce související s výukou se všichni těšíme a doufáme, že kromě případného nevlídného počasí nám je nic nepřekazí.

Co se děje ve Spektrum na jaře

 

Ač je Spektrum v tyto dny tiché, naše děti zažívají doma během distanční výuky spoustu obvyklých i nových věcí. Například jsme nerezignovali na matematické soutěže, a proto se většina žáků zúčastnila jak Pangey, tak Matematického klokana. Třídnické hodiny vedené naší školní psycholožkou Petrou Liškovou, které pomáhají dětem se zvládáním nelehkého období, pokračují online.

A představte si, že lze na dálku i společně přenocovat, jak se to dělávalo ve škole.

Také jsme opět navštívili divadlo – Malého prince ze záznamu a poprvé jsme zažili i streamované Listování, konkrétně scénické čtení knihy Šmodrcha, které jsme si moc užili.

Páťáci se nadále pilně připravují ve školních přípravných kurzech na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Čtvrťáci si začnou dopisovat se školou „SS Peter and Paul school“ ve Velké Británii. Stále se čekalo, až se bude moci na poštu, ale nakonec to obě školy vzdaly a dopisování bude také probíhat online, tj. emaily.

Po třech letech provádíme opět evaluaci formou SCIO dotazníků, což znamená zjišťování spokojenosti rodičů, žáků i zaměstnanců s jejich školou.

Česká školní inspekce, která navštívila prezenčně výuku v 1. a 2. ročnících a online výuku v těch ostatních ročnících, se zajímala o fungování výuky v době Covidu. S hrdostí můžeme prohlásit, že jsme byli pochváleni, což nás velice těší.

Doufejme, že se nám děti co nejdříve vrátí do lavic! KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJI VŠICHNI ZE SPEKTRA

Letošní  školní rok byl vskutku rozporuplný. Na jednu stranu uběhl neobvykle rychle, na druhou se často zdálo, že je nekonečný. Byl dramatický, plný změn, technicky náročný, vyžadoval velkou samostatnost, flexibilitu, zodpovědnost, spolupráci a počítačovou zdatnost, zároveň také shovívavost a empatii.

 

Navzdory všemu můžeme my, pedagogové ve Spektru, s radostí konstatovat, že děti zůstaly dětmi a jsou v tomto směru zcela v pořádku - na škole v přírodě, na výletech, na školní zahradě i ve třídě se chovají, hrají, radují, zlobí, mrmlají, objevují, vyprávějí, sportují atd., jak je pro ně obvyklé.

 

Jsme rádi, že jsme zvládli připravit výlety a školu v přírodě, abychom se tak alespoň částečně vrátili k jistotám, kterou naše škola v  životech dětí představuje. Letos jsme všichni byli na různých místech v Krkonoších a chytře se vyhnuly pražským vedrům. Hodně jsme se naučili, ale také se vyřádili, přijali nejednu výzvu a dozvěděli se o spolužácích něco nového. Výletovali jsme na Gutovku, výstavu o B. Němcové v Kotvě, pobyli jsme v pražské botanické i zoologické zahradě, zaskákali si v Jumpparku.

Děti se ve škole – distanční, rotační či „normální“ - naučily vše, jak je vyžadováno rámcovým/školním vzdělávacím programem. Žáci a žákyně ze 3. a 5. třídy se také zúčastnili tradičního národního testování SCIO a jejich výsledky opět poukázaly na jejich nadprůměrné dovednosti, které jim pomáhá naše škola získávat. Letošní páťáci též dokázali ohromit při přijímacím řízení na víceletá gymnázia – většina z nich uspěla na obou jimi vybraných školách.  V neposlední řadě stojí za zmínku připomenout, že jsme po 3 letech opět zhodnotili ZŠ Spektrum. Řečí známek udělili naší rodinné škole rodiče, žáci i samotné pedagožky jedničku.

Děkujeme za spolupráci, které si velmi vážíme,  a přejeme Vám bezpečné a pohodové letní prázdniny. Těšíme se na nové prvňáčky a páťákům přejeme hodně štěstí na jejich další cestě za vzděláním.SPEKTRUM NA DÁLKU

Ve Spektru opět učíme distančně. Děti mají minimálně 90 minut výuky on-line denně, dále pak pracují samostatně v hlavních předmětech a v pondělí a úterý se mohou účastnit anglických konverzací. Věříme, že je toto opatření jen na několik dní a těšíme se všichni zpátky do školy. Mrzí nás, že jsme museli oželet návštěvy divadel a exkurzí, odpolední kroužky a družinovou halloweenskou slavnost, kterou máme tolik rádi.

Také nás mrzí, že naší kolegyni, paní učitelce Andree Gruntové, nedopadl křest její dětské knížky Malpanela VII. Kmotrou měla být zpěvačka Monika Absolonová. Až budeme zpět ve škole, sudičky budou všechny děti z její 2. A. Jelikož je její kniha, jak odborníci říkají, s didaktickým potenciálem, vytvořila na webu malpanela.cz soubor lekcí pro šikovné vyučující 1. stupně. Naše děti je všechny odpilotovaly a moc se jim čtení a aktivity v duchu kritického myšlení líbily. Knihy jsou dostupné na obvyklých e-shopech nebo přímo u paní učitelky. Ráda je všem čtenářkám a čtenářům podepíše a navíc si budou moci vybrat ze tří záložek, které byly ke knize také vydány.PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA 2019

V příjímacím řízení na víceletá gymnázia pro školní rok 2019/2020 byla úspěšnost 72%. Našim skvělým páťákům gratulujeme.

SCIO 2019

 S hrdostí zveřejňujeme výsledky národního testování SCIO, kde naši žáci 3. a 5. tříd prokázali nadprůměrné výsledky.
Obzvláště nás těší, že již dnes žáci pátých tříd splňují svými dovednostmi v anglickém jazyce úroveň A1 oproti očekávané úrovni A0, navíc většina splňuje úroveň A2 a našli se i tací s výsledky odpovídající úrovni B1.


Začátek školního roku a těšení se na dny příští

 

Do školy se těšily děti i my, paní učitelky. Třídy byly doplněny novým nábytkem, kabinet novými pomůckami a školní kalendář programy, besedami, návštěvami divadel s nadějí, že letos se vše uskuteční beze změny. Děláme vše pro to, abychom byli všichni zdraví a pandemie se do našeho školního života promítla co nejméně. Samozřejmě nosíme roušky ve společných prostorách, myjeme si často ruce, dezinfikujeme kliky, ozónujeme ve třídách a rodiče jsou ohleduplní a naše vnitřní prostory navštěvují minimálně. A jak by měl letošní školní rok vypadat?

Prvňáčci každé ráno najdou vzkaz v proutěné truhle a tušíme, že se tam vylíhne i nějaké veliké překvapení. Obě třídy druháčků začaly zostra finanční gramotností programu Abeceda peněz – děti si zkusily být jeden den dospěláky s jejich platebními povinnostmi. Odvážně také odjely téměř v plném počtu na školu v přírodě do Jizerských hor, kde si užily lesa, zámku Frýdlant i libereckého IQ parku. Áčko dokončuje pohádkový rok a naváže dvouměsíčními tematickými bloky, čekají je např. pokusy, divadlo nebo rekordy. Do béčka se zase nastěhovali Knihožrouti, kteří nechávají žáčkům vzkazy a pracovní listy. Založili si tam knihovničku s úryvky z přečtených knížek a učí se o autorech a ilustrátorech.

Třeťáčci začali společně s 2. A plaveckým výcvikem. Plavání se bezvadně hodí k jejich celoročnímu tématu Mořský svět. Byl sice už loni, ale vše se zdaleka nestihlo, např. návštěva rejnoků.

Děti ze čtvrté třídy ještě žijí v prostředí komiksového Čtyřlístku. Navštívily jeho muzeum v Doksech a smočily nožky v Máchově jezeře. Těší se ale na rok věnovaný povolání a mají již přislíbené exkurze do redakce novin nebo na radnici. Stejné téma dokončují letošní páťáci a ti se nemohou dočkat návštěvy na hasičské stanici. Jinak je čekají, jak je již v páté třídě zvykem, přípravy na přijímací řízení na víceletá gymnázia.

Teď se těšíme na setkání s Ester Starou, které jsme museli přeložit z června, na dopravní hřiště na Proseku, čtvrťáci a páťáci na bruslení a na návštěvy divadel Minor a Divadla v Dlouhé.


VÝUKA V KARANTÉNĚ

 

Distanční výuka byla pro nás ve Spektru výzvou. Paní učitelky začaly ihned vymýšlet způsoby, jak dále vyučovat a rodiče zatěžovat co nejméně. Když jsme se sešly na poradě ve středu 18. března s již povinnými rouškami, každá už měla svůj způsob, jakým komunikovala učivo, aby nešlo jen o strohé seznamy typu: „Vypracuj si pracovní sešit s. 16, cv. 2 – 8. Proveď výpisky z kapitoly Středočeský kraj.“ Naši prvňáčci od pondělí 16. března mohli sledovat videa na youtube, kde paní učitelka vyučovala jako obvykle ve třídě, nebo s dětmi probrala a ohodnotila jejich pokroky přes dvacetiminutový rozhovor přes skype, na který se rodiče objednali. Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci pracují prostřednictvím Google Classroom, kam paní učitelky také nahrávají videa zejména s výkladem nové látky. Na dálku funguje i výuka angličtiny.

Po dvou týdnech ale máme jasno my i děti: Už aby byla zase škola! Společně nám to jde úplně nejlíp a je to větší zábava!


SNÍH A KNIHY VE SPEKTRU

Ve Spektru vyhlížíme sněhovou nadílku, abychom mohli jít bobovat za nedaleké sídliště. Zatím bohužel marně. Třeťáci a čtvrťáci neponechali nic náhodě a rozjeli se na školu v přírodě do Krkonoš a Jizerských hor. A my, co jsme tu zůstali, stále doufáme…. Aby nám nebyla dlouhá chvíle, těšíme se z knižních dárků, které již podruhé do naší školy přinesl školní Ježíšek.

V naší škole totiž rádi čteme. Pečlivě si ale vybíráme z knižní nabídky. Chceme číst kvalitní literaturu, ať už tu prověřenou lety, nebo novou, která je ověnčená cenami Magnesia Litera,  Zlatá stuha, nebo rovnou cenou Hanse Christiana Andersena.

V poličkách se tudíž najdou knihy Pavla Čecha, Ester Staré, Petry Soukupové, Vojtěcha Matochy, Renáty Fučíkové, kompletní sady Letopisů Narnie,  Harryho Pottera či knih Roalda Dahla. Máme zde i na výběr z anglických knih vhodných pro prvostupňové čtenáře. Ve
třídách se často pořádají čtenářské dílny, kdy si děti čtou vlastní rozečtenou knihu, leží na koberci a při čtení můžou i mlsat. Paní učitelky proškolené semináři Kritického myšlení si pak s dětmi povídají o zážitcích z četby, všímají si společně slohových postupů spisovatelů, typů hrdinů či prostředí, tvoří básně či se při slohových hodinách inspirují právě přečtenými knihami.

Naši žáčci knihy nejen čtou, ale setkávají se přímo s autory. Pravidelně navštěvujeme zářijový festival autorského Čtení ve vlaku, a tak se děti setkaly s Radkem Malým, Josefem Kubištou nebo Zuzanou Frantovou. Navštěvujeme i besedy s autory během květnového veletrhu Svět knihy. V červnu nám v rámci akce Celé Česko čte dětem přišla na besedu spisovatelka Petra Soukupová a letos k nám dorazí Ester Stará. Na workshopy se k nám vrací Klára Smolíková s Jiřím W. Procházkou a četla nám i Daniela Krolupperová, jejíž oceněné knihy Zločin na Starém Městě a Past na korunu jdou u nás ve Spektru z ruky do ruky.

Inspirace kvalitní knihou tříbí vkus a tvůrčí dovednosti. Letošní čtvrťáci se nebáli vymyslet příběh dokonce v angličtině a s přehledem zvítězili v soutěži vydavatelství Venture Books o nejoriginálnější příběh-komiks se svým příběhem The King.

VÁNOČNÍ ČAS VE SPEKTRU 2019

Ve Spektru voní jehličí, perníčky a vanilka. Vánoční atmosféru jsme letos navodili dříve. Ve středu 4. prosince jsme se již tradičně sešli na školní zahradě a zapívali si koledy a vánoční písně – jak české, tak i anglické. Poté ve všech třídách vypukla nákupní horečka. Děti s hrdostí prodávaly své výrobky. Nechyběly mezi nimi ty s vánoční tematikou jako svícny, přání, ozdoby z nejrůznějších materiálů, ale přibyl i další sortiment, jako například látkové sáčky na pečivo, korále na krk, přívěsky na klíče. Utržené peníze děti utratí za společnou zážitkovou akci, ale nemalou částku letos každá třída věnovala i na charitu.
Po třídních besídkách jsme si popřáli hezké vánoční svátky strávené v klidu a pospolu se svými nejbližšími a v novém roce 2020 pevné zdraví a energie do uskutečňování svých plánů.

To samé přejeme i Vám.

ŽIVOT VE SVOBODNÉ ZEMI OČIMA DĚTÍ

Též naše škola se s nadšením připojila k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Paní učitelky přichystaly pro naše žáky projektový den v pátek 15. listopadu, kterému předcházela projekce filmu Fany a pes o pádu  komunismu ve východní Evropě. Ti nejmladší společně se svými paními učitelkami právě na tento film navázali a dále pokračovali nahlížením klíčovou dírkou do svobodné země, stavbou zdi či výukou v duchu totalitního školství.

O velké přestávce děti zažily komunistickou přestávku s korzováním  dokola a byly pak velmi šťastné, když se v půlce ukončila a nastala přestávka demokratická, kterou mohl každý trávit tak, jak to má rád.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku prošli postupně dějinami před i po revoluci. Třídy se postupně přesouvaly z jedné doby do druhé. Paní učitelka třeťáků seznámila děti s dějinami od 2. světové války až po 16. listopad 1989. Paní učitelka čtvrťáků vyprávěla o sametové revoluci, jejím průběhu a na videoukázkách pak mohli žáci vidět zásah proti studentům na Národní třídě 17. listopadu 1989.  Nakonec jim připevnila na oděv  trikolóru. V 5. A paní učitelka přenesla žáky v čase do období od 18. listopadu do konce roku 1989. V roli staré babičky vyprávěla, jak se informace o revoluci (ne)šířily po celé republice. Na závěr si žáci  vyrobili transparenty. Projekt nám pomohli zakončit někteří rodiče žáků, když v pondělí 18. listopadu přišli vyprávět své osobní zážitky nejen z doby socialistické, ale dokonce i ze samotné sametové revoluce.

Celý projekt se velmi vydařil, což můžete posoudit kliknutím na naší fotogalerii!

Podzimní Spektrum 2019


Září a říjen uběhl jako voda, a to nejen čtyřiceti novým prvňáčkům. V jedné třídě se usadil Večerníček, ve druhé jdou děti z pohádky do pohádky. Naši nejmenší již s radostí čtou slova a věty z poloviny abecedy, krokují, porovnávají a staví krychlové stavby. Navštívili již divadelní představení v Divadle v
Dlouhé a cirkus King. Druháčci mají ve třídě nefalšovanou džungli a letos se vydali cestou ladného pohybu a tančí skoro jak ve Star Dance. Třeťáci se těší na besedu s panem Němečkem, protože je s nimi letos ve třídě Fifi, Bobík, Pinďa a Myšpulín. Začínají se potýkat s vyjmenovanými slovy, ale Čtyřlístek jim jistě vypomůže.

Čtvrťáci se letos zaměřili na poznávání zaměstnání, dali se na bruslení a založili firmu Šopík u Spektra. Těší se, že si vyzkoušejí podnikání a za zisk podniknou výlet, ale také plánují přispět na dobrou věc. Je to druhý rok, co naše škola spolupracuje v rámci finanční gramotnosti s projektem Abeceda peněz s Českou spořitelnou. Navíc si začali dopisovat se školou v anglickém Newcastlu. Páťáci začali intenzivní přípravu na přijímací zkoušky na gymnázia, ale stačili i zajít na generální zkoušku minorové novinky Zá-to-pek a podat režisérovi zpětnou vazbu. Letošní rok mají ve znamení vesmíru, tak jim všchni držíme palce, aby je pak jejich raketa dovezla tam, kam si přejí.


Červnové finále 2019

Ve škole je ticho. Třídy osiřely a jak budou nově vypadat, je zatím jen v hlavách paní učitelek, které zaslouženě odpočívají. Stejně jako děti. Ve škole je jen pan malíř, který obnovuje nátěry a nechává zmizet různé dírky a nerovnosti na stěnách.

V červnu bylo takhle ticho předposlední týden, kdy se celá škola rozjela na sedmidenní školu v přírodě, tentokrát na společné místo ve Šlovicích na Berounsku. Jinak byl červen rušný, jak je obvyklé. Začal tradiční akcí Celé Česko čte dětem, takže paní učitelky ten týden hodně dětem předčítaly. Ve středu 5. naši školu navštívila i se svou dcerou Marlou spisovatelka a scénáristka Petra Soukupová. Četla čtvrťákům a páťákům ze své knihy Kdo zabil Snížka a odpovídala na jejich zajímavé dotazy. Jako obvykle se dokončovala výuka, klasifikace, hledaly se učebnice a ty nalezené se odevzdávaly, nosily se domů poslední školní práce, diplomy z kroužků, probíhaly poslední exkurze a hlavně se čile nacvičovala vystoupení na akademii.

Akademie již podruhé proběhla v Salesiánském divadle v Kobylisích. 5. A akci zahájila stínovým divadlem a osobitým pojetím stvoření světa v doprovodu violoncellisty ze svých řad, dechberoucí světelnou taneční show navázali čtvrťáci a pak se na pódiu objevil roztančený palouk s makovými panenkami a motýly Emanuely z 1. A. Třeťáci představili 20 českých slovutných osobností posledního století a zazpívali při tom hit Za 100 let. Druháčci zazpívali a zatančili na několik písní z filmu Ať žijí duchové a celou show zakončili letní Pomádou páťáci z béčka, kteří diváky zavedli do autoopravny amerických korábů silnic, přesladkého holčičího pokojíčku a pak na správný letní rock´n´roll. Mezi vystoupení se vešla i ta, se kterými dětmi bodovaly na přehlídce anglické soutěže Come&Show. Na samém konci nechyběla společná anglická píseň. Tentokrát všechny děti v třídních tričkách zazpívaly rockovější verzi Armstrongova evergreenu What A Wonderful World.

Letos jsme se rozloučily se dvěma třídami páťáků, z nichž 21 pokračuje ve vzdělávání na víceletých gymnáziích, dvě děti na sportovních školách a ostatní na dalších základních školách nejčastěji v okolí svého bydliště. Všichni si užili i poslední školní přespávání....a škola to kupodivu přežila.
Přejeme všem pěkné léto, plné barev, hezkých setkání a těšíme se ve zdraví na všechny – a zejména na nové prvňáčky - 2. září.

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH 2019

Ve středu 26. dubna 2018 jsme měli tu čest hostit nadšené žáky angličtiny ze ZŠ Odolena Voda. Společně s našimi 19 žáky skládali zkoušky Young Learners (YLE) pořádané British Council. Organizaci v naší škole opět zajistila paní učitelka Andrea Jabconová.

Tyto zkoušky jsou k dispozici ve třech úrovních - Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers. Účastníci zkoušek se výsledky svých testů dozví v polovině června, neboť se posílají na opravu až do Velké Británie. Pak se mohou těšit na certifikáty a z první zkušenosti s opravdickou zkouškou.

 

 FOTBAL, TO JE HRA

Nejen matematických a jazykových soutěží se naši žáci účastní. U nás ve Spektru se také sportuje! Na podzim jsme vyslali chlapecké družstvo na florbalový turnaj ČEPS, teď na jaře jsme trénovali na fotbalový McDonald´s Cup. V úterý 25. dubna se utkali žáci z 1., 2. a 3.  tříd s dalšími 6 týmy na hřišti hornoporčenické základní školy, o den později po nervydrásajícím penaltovém střílení starší žáci obsadili 5. místo.  Aby děvčatům nebylo líto, že pro ně obdobný turnaj není, uspořádali jsme dívčí školní turnaj.


 


JARNÍ SPEKTRUM 2019

Jaro k nám vtrhlo se smrští matematických soutěží – v nižších třídách se počítal Cvrček, ve vyšších Klokan. Poté následovala Pythagoriáda. V obou soutěžích si naši žáci vedli výborně. Většina je nadprůměrnými úspěšnými řešiteli, což znamená, že zvládli vyřešit správně 60 %zadaných úloh. Jak jsou na tom naši žáci v dovednostech z ostatních předmětů,  ještě uvidíme z výsledků SCIO testů, které právě v naší škole probíhají.

Nezahálíme ani v angličtině. I letos se všichni žáci ochotně připravovali na školní kolo soutěže Come and Show, a to i přesto, že bylo zřejmé, že finální přehlídky  se nebudou moci zúčastnit páťáci, kteří ve dnech 16. a 17. dubna skládali přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Nevzdali to a alespoň se zúčastnili školního kola. Obě skupiny 5. B byly nakoneczlaté, nezalekly se totiž Shakespeara. Jedna část sklidila aplaus s tragédií Romeo a Julie, druhá s komedií Sen noci svatojánské. Na pražské přehlídce pak Spektrum reprezentovali prvňáčci s písní „Onelittle finger“, třeťáčci se scénkou „The blind men and the elephant“ a čtvrťáci s „Pinocchiem“. Za jednotlivce vystupovala recitátorka Madla a zpěvačka Violka.

Na velikonoční jarmark jsme se letos chystali na tvořivých dílnách, v nichž byly děti promíchány ze všech tříd. Tvoření byl věnován celý den a nabídka výrobků s jarní a velikonoční tématikou byla opravdu pestrá, počínaje tradiční pomlázkou a konče umnými dekoracemi v květináčích. Po odečtení  nákladů jsme se radovali z 13 000,- Kč, za které se nakoupí sportovní a herní prvky na školní zahradu.

Ano, rádi sportujeme. Letos jsme přidali účast v další sportovní soutěži, a to ve vybíjené, kam pojedeme v polovině května. Tradičně jsme se zúčastnili fotbalového turnaje McDonad´s Cup, a to v kategorii mladší i starší žáci. Prvňáčci, druháčci a třeťáčci naši školu budou nově reprezentovat i na venkovním florbalovém turnaji. Všechny třídy se pak těší na pravidelné návštěvy Dětského dopravního hřiště. Letos jdeme obhájit stříbrnou medaili v dopravní soutěži.


ZIMNÍ SPEKTRUM 2019

U nás se nespí! Tedy, až na ježka – nakonec mláďátko čtvrťáci tak pěkně vykrmili, že ježek nabral na váze a mohl spokojeně usnout v přírodě, kde je to pro něj přirozené.

My ve Spektru jsme se snažili užít sněhu, co to dalo. Na zimní školu v přírodě vyrazily třídy 2. A, 3. A a 4. A do Krkonoš a Jizerských hor. Prvňáčci si užívali sněhu na školní zahradě, páťáci hory obětovali přípravě na přijímací zkoušky. Termíny se nemilosrdně blíží a zájem o studium na osmiletá gymnázia je obrovský – uspějí jen ti nejpracovitější. Všechny děti si ale zabobovaly na kopcích za sídlištěm poblíž naší školy.

Zahájili jsme také preventivní programy, a to Bezpečný internet a Chovám se bezpečně . Do školy  zavítalo anglické divadlo – mladší děti cestovaly v časostroji, starší řešily záhadu zmizení kouzelnické asistentky.

Naši školu si také vybrala k exkurzi delegace korejských pedagogů. Moc se jim u nás líbilo.

Srdečně Vás zveme na poslední den otevřených dveří 19. března a na navazující program Hrajeme si na školu od 16,00 hodin.

 


ADVENT VE SPEKTRU 2018

Celá naše škola se ocitla v rozjímavé, adventní době, i když jsme prosinec zahájili bouřlivě fanděnímna florbalovém Mistroství světa v O2 aréně, což bylo pro děti úžasným zážitkem. Krátce se ale ohlédneme. Do listopadu jsme vpadli po výborné halloweenské party – již druhým rokem je naše škola 31. října plná strašidel, která během družiny plní úkoly na stanovištích. Strašidla pak zdárné výsledky promění za zaslouženou odměnu a nově si užila i discořádění.

Do školy přibyl také někdo nový. Nikoliv spolužák či spolužačka, ale ježeček ze záchranné stanice. Stráví u nás ve škole celou zimu a je o něj královsky postaráno díky dětem ze 4. A a jejich paní učitelce. Lenka Štábová také nového spektráckého obyvatele představila všem dětem školy a uvedla i zásady, které musíme my všichni ve škole dodržovat, aby se ježkovi u nás líbilo a dařilo.

Zavítalo k nám také slovenské loutkové divadlo Mongonrock. Divadelní návštěvy podnikají všechny třídy, přičemž nejraději a nejčastěji navštěvují divadlo Minor. Páťáci se letos nově chystají na klasiku všech klasik - Sen noci svatojánské Williama Shakespeara do Divadla Na Fidlovačce.

Ve škole také dbáme na kvalitní vzdělávání našeho pedagogického sboru. Celý podzim bylo několik sobot věnováno školení Čtením a psaním ke kritickému myšlení, jehož metody děti baví a přinášejí jim trvalé dovednosti, jiné kolegyně se věnovaly aktivitám spojeným se čtenářskou gramotností. Nová školení plánujeme i na další kalendářní rok.

Otevřely jsme také letos poprvé naše dveře k nahlédnutí všem, kdo se zajímají o výuku v naší škole.Další Dny otevřených dveří se chystají 5. února a 19. března, ale je možné se přijít podívat k nám kdykoliv jindy.

Ve třídách to voní perníkově, medově a jehličím. Vyrábíme na jarmark a těšíme se, kam za utržené peníze pojedeme na výlet. Letos se 4. A a 5. A navíc zapojila do akce finanční gramotnosti Abeceda peněz České spořitelny. Děti si vymyslely firmy, zvolily ředitele, finanční a obchodní manažery,předmět podnikání a za zapůjčené 3 000,- Kč rozjely byznys. Svoje výrobky budou prodávat 10. a 14.prosince na pobočce ČS ve Verneřické 408/3 na Proseku. Část svého zisku věnují na krmení pro ježka a nadaci Mathilda zabývající se výcvikem vodicích psů.

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a v novém roce 2019 hodně zdraví a štěstí.

MATEMATICKÝ PROUD


Dne 18. 10. 2018 se tým „Spektráci“ složený z našich žáků umístil v matematické soutěži „Matematický proud“ na stříbrném druhém místě. Soutěžilo 15 týmů.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 
 ZÁŘÍ A ŘÍJEN U NÁS (2018)

Školní rok se rozběhl na plné obrátky. Ve třídách se pomalu dokončuje opakování z předešlého roku a děti se začínají učit nové věci. K jejich osvojení jsou velkou pomocí exkurze a workshopy, které s rozmyslem paní učitelky naplánovaly během prázdnin. Žáci navštívili kbelský Prales, kde někteří nocovali pod širákem, divadlo Minor, redakce rádia i televize, Senát ČR nebo knižní veletrh. Říjen je  také ve znamení sportu – využíváme slunečného počasí a o velké přestávce a v družině se s oblibou hraje fotbal, florbal, stolní tenis a honička s názvem Walking. Tato průprava dětem pomůže na dopravním hřišti, kde nyní probíhá výuka 3. – 5. ročníků. A v úterý 16. října se účastníme florbalového turnaje ČEPS. Přijďte nám fandit do BB areny v Letňanech!

 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 byla na víceletá gymnázia úspěšnost 64 %. Našim skvělým páťákům gratulujeme!


V přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 byla na víceletá gymnázia úspěšnost 94 %. Našim skvělým páťákům gratulujeme!PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA 2020

V příjímacím řízení na víceletá gymnázia pro školní rok 2020/2021 byla úspěšnost 87%. Našim skvělým páťákům gratulujeme.


 

jednatelka
Mgr. Lucie Bartošová
jednatel@zsspektrum.cz
283 882 044
ředitelka
Mgr. Helena Radová
reditel@zsspektrum.cz
242 483 840, 724 806 007
Základní škola Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757, Praha 9-Prosek
IZO školy: 151039992
IČO: 28237692
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
info@zsspektrum.cz
Základní škola
Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757
Praha 9 Prosek
Stravování
Kalendář
Bakaláři

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky